Startsida | Sök | Nyheter | Kundsupport | Om företaget | Produkter | Samarbetspartners | 
 ·Affärsidé
 ·Kvalité
 ·Miljö


Information och utbildning för en bättre miljö
Miljöarbetet har resulterat i att Kablema Komponent är certifierade enligt ISO14001.

Miljöpolicy
Tillsatser, material och komponenter som har negativ miljöpåverkan skall gradvis bytas ut. Våra processer, arbetsplatser och arbetsmetoder skall utformas och anpassas så att verksamheten kan drivas med minimal påverkan på miljön samt att skador och ohälsa på människor undviks. Information och utbildning skall utgöra normal aktivitet i företaget för att öka intresset för miljöfrågor hos Kablema Komponents alla anställda och som leder till personlig utveckling och delaktighet i företagets miljöarbete. 
 
Hur förverkligar vi miljöpolicyn?
Våra leverantörer och uppdragstagare skall påverkas och väljas med utgångspunkt från att de skall kunna bidra till förverkligandet av vår miljöpolicy. Våra kunder skall vara informerade om företagets miljöarbete och utgöra samarbetspartner för att sprida kunskap och råd till distributionskedjans aktörer, så att våra produkter kan användas, lagras och sluthanteras på rätt sätt. Vi skall fortlöpande utvärdera miljöarbetet. Vi skall visa öppenhet mot omgivningen när det gäller information om vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.


Nedladdningsbara dokument/filer

PDF-filISO14001 (307Kb)
pdf.fil av certifikatet
PDF-filRoHS direktivet  (66Kb)
Allmänt intyg gällande RoHS

Adobe Reader finner ni här
Kablema Komponent, Axel Johanssons gata 4-6, 754 51 Uppsala, Växel: 08-580 206 00, Fax: 08–580 206 39
Startsida Svenska