Startsida | Sök | Nyheter | Kundsupport | Om företaget | Produkter | Samarbetspartners | 
 ·Affärsidé
 ·Kvalité
 ·Miljö


Vår affärsidé
Kablema komponent är en handelspartner med en mängd starka varumärken avsedda för El- och Elektroniksektorn.
  • Vår huvudsakliga marknad utgörs av industrikunder i Norden, samt andra marknader, utvalda i samråd med våra leverantörer.
  • Vårt produktutbud utgörs av el-/elektronikkomponenter, kontaktdon, verktyg samt förnödenheter för kablageproduktion.
  • Våra produkter och tjänster karaktäriseras av en kundanpassad produktkvalitet och en produkttillgänglighet bättre än normalt inom branschen.
  • Vi har hög tillgänglighet till kvalificerad personlig rådgivning och teknisk support genom våra medarbetares kompetens och vårt täta samarbete med våra leverantörer.

Kablema Komponent, Axel Johanssons gata 4-6, 754 51 Uppsala, Växel: 08-580 206 00, Fax: 08–580 206 39
Startsida Svenska