Startsida | Sök | Nyheter | Kundsupport | Om företaget | Produkter | Samarbetspartners | 
 ·Affärsidé
 ·Kvalité
 ·Miljö


Kunskap ger kvalité
 
ISO 9001 
Din säkerhet för att vi arbetar kostnadsmedvetet och rationellt. 
Din säkerhet för att du får rätt produkt med rätt kvalitet i rätt tid. 
Du vet vad du kan förvänta dig av oss.
 
Kvalitetspolicy
Vårt övergripande kvalitetsmål skall vara att överträffa den kvalitet i produkter och tjänster som våra konkurrenter erbjuder på marknaden.
Vårt förhållningssätt skall präglas av ständiga kvalitetsförbättringar, med ambitioner att även uppfattas som en naturlig partner i relevant kvalitetsarbete.

Hur förverkligar vi kvalitetspolicyn?
Varje anställd inom Kablema Komponent skall prioritera ansvaret för kvalitet i sitt dagliga arbete. Allt arbete med kvalitetsförbättrande åtgärder stöds av Företagets ledning.
Som hjälpmedel för att uppfylla denna kvalitetsdeklaration, skall kraven ställda i kvalitets-
standard ISO9001 tillämpas som generell norm för kvalitetsarbetet inom Kablema Komponent.


Nedladdningsbara dokument/filer

PDF-filGenerell RoHS intyg (66Kb)
RoHS intyg över Kablema Komponents produkter
PDF-filISO 9001 (475Kb)
Pdf.fil av certifikatet

Adobe Reader finner ni här
Kablema Komponent, Axel Johanssons gata 4-6, 754 51 Uppsala, Växel: 08-580 206 00, Fax: 08–580 206 39
Startsida Svenska