Startsida | Sök | Nyheter | Kundsupport | Om företaget | Produkter | Samarbetspartners | 
 ·Affärsidé
 ·Kvalité
 ·Miljö


Marknadens bredaste och mest omfattande program av industritillbehör

 Vi har ett av marknadens bredaste och mest omfattande program av industritillbehör. Vår målsättning är att du som kund skall finna Kablema Komponent som den självklara samarbetspartnern. Kablema Komponent är sedan 2003 ett affärsområde i Elpress Gruppen. 

Elpress Gruppen bestående av affärsområdena Elpress och Kablema Komponent ägs av Lagercrantz Group AB. Kablema komponents kontor ligger i Uppsala. Elpress huvudkontor och fabrik ligger i Kramfors, Sverige. Dotterbolagen Elpress GmbH och Elpress A/S med varulager finns i Viersen, Tyskland och Silkeborg, Danmark. I Beijing Kina öppnade Elpress i maj 2007 ett försäljningskontor.  
Totalt arbetar ca 140 personer i Elpress Gruppen.


Kablema Komponent, Axel Johanssons gata 4-6, 754 51 Uppsala, Växel: 08-580 206 00, Fax: 08–580 206 39
Startsida Svenska